Clematis tangutica » (5/6)

31.08.2013, St-Léonard, CH