Clematis tangutica » (6/6)

31.08.2013, St-Léonard, CH