Saxifraga oppositifolia » (1/9)

17.05.2016, Blenio, CH