Saxifraga oppositifolia » (2/9)

17.05.2016, Blenio, CH