Saxifraga oppositifolia » (3/9)

17.05.2016, Blenio, CH