Saxifraga oppositifolia » (4/9)

17.05.2016, Blenio, CH